Succesvol doelgericht werken
03 augustus 2020 

Succesvol doelgericht werken

Waarom is doelgericht werken belangrijk bij het halen van succes?

Doelen uit het oog verliezen is één van de meest voorkomende energie slurpende valkuilen in het werk.
Zonder doelen worden we beïnvloedbaar voor onnodige prikkels. Resultaten op de lange termijn houden we niet voor ogen en taken op de korte termijn krijgen de overhand. We zijn niet effectief als we geen doelen stellen ook al werken we werken hard en tonen we veel inzet.
Gelijk aan de slag? Checklist doelen halen

Doelgericht werken loont!

Wat heb je aan doelgericht werken?

Je hebt een richtpunt waarnaar je handelt. Het doel maakt dat je als het ware een kompas in handen hebt, waarop je werk en handelen afstemt. Je weet waar de focus ligt.

Welke kracht heeft doelen stellen?

–          Focus.  Je concentreert je aandacht op de juiste acties.
Dit helpt bij besluiten nemen over acties die je wel of niet wilt doen.

–          Energie. Een doel voor ogen hebben geeft professionele aandacht. Plus energie om daar naar toe te werken.

–          Motivatie. Het bereiken van een gesteld doel motiveert de persoon zelf, maar ook mensen erom heen. Collega’s, teamleiders, afdelingshoofden zien van elkaar dat ze de juiste doelen realiseren en willen dat voortzetten.

–          Zingeving. Het draagt bij aan betekenisgeving en professionele eigenwaarde. Het geeft zelfvertrouwen.

–          Transparantie. Je weet waar je naartoe werkt en daar kun je helder over communiceren. Het belangrijkste is dat je weet wanneer je je doel hebt bereikt.

In welke valkuilen kun je trappen?

  1. Onduidelijke doelen als het gaat om verantwoordelijkheid nemen: samenwerking is er, maar vooraf is onvoldoende afgebakend wat de individuele en gezamenlijke doelen zijn.
    Het is dan lastig te bepalen hoe de doelen worden gehaald: want wie doet wat?
  2. Doelen zijn tegengesteld. De doelen van collega’s zitten elkaar in de weg.
    De doelen zijn conflicterend en versterken elkaar niet wederzijds maar kosten energie. De effectiviteit en kwaliteit van samenwerking vermindert.

Hoe kunnen we Succesvol Doelgericht werken als team?
Stel van tevoren een plan op waarin de doelen, de bijbehorende acties plus de verantwoordelijken benoemd zijn. Lees dit plan samen door en kijk of er nog onduidelijkheden zijn of aanpassingen moeten worden gedaan. Onderteken het plan samen. En ervaar het succes van doelgericht werken!

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen