Page content

Over AKTANT

aktant-crkbo_150x150AKTANT HELPT MEDEWERKERS OM HET BESTE UIT ZICHZELF EN DE WERKDAG TE HALEN (sinds 1993)

AKTANT gelooft in leerervaringen die deelnemers raken, meenemen in een persoonlijke beleving en verder brengen in ontwikkeling.

AKTANT gelooft in inspirerende praktische leerervaringen die bekrachtigen.

We hebben juist daarom de ambitie om de werkomgeving en de wens van de klant als start van de dienstverlening te beschouwen.

De belangrijkste meerwaarde van een organisatie of een bedrijf zijn de medewerkers.
Daarom is het belangrijk dat zij effectief werken.
Attitude en vaardigheden van individuele medewerkers vormen de kern van groei.

AKTANT staat voor ervarend leren, oplossingsgericht coachen en trainen. 

Ons motto: Ervarend leren op maat. Je kunt wat je leert direct toepassen in de praktijk of je oefent kennis al doende.
Meer nog, voorop staat dat toepassing werkt voor jou. In de functie en situatie waarin je werkt of leert.
Daarom starten we elk traject met een persoonlijke of online intake.

Deelnemers en teams begeleiden we, indien gewenst, ook in de praktijk.
Doel: optimale groei, effectiviteit en desgewenst efficiency.

Daarbij gebruiken we coaching die is gebaseerd op wereldwijd gecertificeerde methodes.
Na de begeleiding zijn er meetbare resultaten (qua effectiviteit, productiviteit, tijd).
De vertaling naar de praktijk weegt zwaar bij elk traject.

Opdrachtgevers zijn gerenommeerde bedrijven.
Uiteenlopend van overheid tot multi-nationals, (non-)profit organisaties, zorg en onderwijs. En meer dan 7000 deelnemers.
Voorwaarden

Visie op Persoonlijke Ontwikkeling

In onze visie is het belangrijk dat groei en ontwikkeling aansluit bij het individu.
We gaan daarom niet uit van een gemiddeld kennis -of ervaringsniveau.
Het rendement van de training of coaching is groter wanneer de deelnemer zich kan blijven richten op hetgeen belangrijk is voor hemzelf of haarzelf.
En wanneer de deelnemer direct een koppeling maakt naar de praktijk.

Er is ruim aandacht voor de deelnemer en (indien gewenst) 1 op 1 begeleiding. 

Informeren naar mogelijkheden?
Bel met Els van Maurik / opleidingsadviseur / 030 6963204

Over AKTANT: Onze missie vindt u HIER

Voor wie is het aanbod?

Omdat we een gevarieerd en flexibel aanbod hebben, kunnen we prima voorzien in individuele behoeftes, teamwensen of organisatie-brede oplossingen.

Daarbij maakt het niet uit of werknemers mobiel werken of niet.

AKTANT Academy is gestart in 1993 met trajecten in efficiency en effectiviteit op de werkplek.
Dat betekent dat we reeds 25 jaar pionier en wegbereider zijn van Het Nieuwe Werken.

Ons motto is: de werkdruk verlagen, de samenwerking versterken en persoonlijk leiderschap stimuleren. Door de dienstverlening en de intrinsieke  motivatie te versterken.

AKTANT gebruikt verschillende erkende methodes:
MBTI-Persoonlijke Effectiviteit, Timemanagement & Efficient werken, Blanchard Leiderschaps -enTeammanagement, Organisatie-opstellingen, Socratische methode, Pri-methode i.v.m. gedragsverandering, Scrum Projectmanagement, MBTI-Loopbaanbegeleiding,  Mindfulness, MBTI-Leiderschap, Bewustzijnscoaching.