Met de programma's van AKTANT kun je je eigen gedrag zo ontwikkelen dat je bereikt wat je ECHT graag wil in je werk of in de samenwerking.
 
Ruim 5500 deelnemers en meer dan 150 bedrijven en organisaties zijn voorgegaan. Zij zijn onze grootste inspiratiebronnen om deelnemers te begeleiden. Om een helder overzicht te geven hebben we de opdrachtgevers ingedeeld naar sector:

Overheid, Banken/Financiële dienstverlening, Profit, Zorg, Onderwijs en Welzijn, Woningbouw  
Informatie of een adviesgesprek? Bel 030-6963204 of vul ons contactformulier in.

OVERHEID

Brandweer Amsterdam Amstelland

Dienst Landelijk Gebied

Douane

Gemeente Amsterdam, Gemeente Wageningen,

Gemeente Leerdam, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Zwolle,

Gemeente Teylingen, Gemeente Midden Drenthe, Gemeente IJsselstein,

Gemeente Alphen aan de Rijn e.a.

Laser Diemen

Milieudefensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Financiën

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationaal Luchtvaart en Ruimtelaboratorium

Waterleiding Maatschappij Gelderland

Plantenziektekundige Dienst Wageningen

Politie Regio Utrecht

ProRail

Provincie Flevoland

Provincie Zeeland

Rijksgebouwendienst

ROI

SKAL

SKF

Staatsbosbeheer

Syntens

TNT

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Waterleiding Mij. Gelderland

e.a.

ONDERWIJS EN NON-PROFIT

Christelijk Lyceum Veenendaal

DUO

Doenja Dienstverlening

Fietsersbond

GITP

Hestia

ROC Noorderpoortcollege

ROI

Savantis

SBBO

SBK

Technische Universiteit Delft

Universiteit van Amsterdam

Utrechts Centrum voor de Kunsten

Vrije Universiteit

Werkartaal

WUR

e.a.

BANKEN / Financiële dienstverlening

ABN-Amro

Brink

Citybank

De Nederlandsche Bank

Equens

IMC

ING

KPMG

Lage Landen Lease Mij.

Rabobank

e.a.

PROFIT

ABU

Brocacef

DSM / Gist Brocades

Emerson Process Management

Fairtrade

GDF Suez

Growing Minds

Intergamma

Mohringer

Nutricia

Nysingh

SDU

SIC Computers

Shell

Samas

Telegraaf

Thales

Xerox

XTilton

e.a.

ZORG

Altrecht

AMC

Arkin

Blauwe Dik-Dik

Bouman GGZ

Caranthe groep

De Kraanvogel

Fatima

Frionzorg

Fysiotherapeutisch Centrum Nijmegen

Fysiotherapie Rheden

GGD Amsterdam

JGZ

Lisidunahof

Mens De Bilt

Nationale Zorg Groep

Novarum

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

St. Pleegzorg Overijssel

Ursula

Valent RDB

Vecht en IJssel

e.a.

WONINGBOUW

Alliantie

Mitros

Nationaal Centrum Duurzaam Bouwen

Najou

Vivare

Woningbouwvereniging Kollumerland

Woningstichting Dantumadeel

Woningbouwvereniging Patrimonium Dantumadeel

e.a.