CASUS Team geeft feedback
06 april 2022 

CASUS Team geeft feedback

Een opdrachtgever in de profitsector vraagt onze ondersteuning bij problemen in een team op de werkvloer:
Het is noodzaak om met de teamleden helder te krijgen waar de krachten en de valkuilen liggen als het gaat om: feedback geven
en ontvangen en heldere communicatie met elkaar. 

Tendens: er is onvoldoende feedback in het team. Men is aardig voor elkaar en dat kan feedback vragen, geven of ontvangen in de weg staan.
De communicatie in het team kan nogal wollig zijn omdat er niet naar elkaar wordt geluisterd.

Het is onduidelijk voor de teamleden hoe deze onderwerpen aangepakt kunnen worden.
De teamleden geven aan dat ”het nu eenmaal zo gaat”. Bij doorvragen melden ze zeker een andere werkwijze te willen en ermee aan de slag
te gaan wanneer ze begeleiding krijgen aangeboden.

         We zijn bezig gegaan met twee leerpunten:
1.  
Hoe kunnen de teamleden constructief feedback geven, vragen en ontvangen?
Wat is een handige methode om toe te passen?

         2. Wat betekent het om echt te luisteren? Wat vraagt dat in de communicatie met elkaar? Hoe kun je dat doen? 

Vervolgens zijn we gaan oefenen met het concreet toepassen van verschillende methoden
Daarbij heeft het accent gelegen op de grote invloed van ons denken op interpretaties en gevoel.
Evaluaties in het denken spelen een centrale rol bij het ontstaan van interpretaties en gevoel.
Wat kun je zelf doen om je gedachten en emoties op de werkvloer te managen?
Zodat je optimaal feedback kunt geven en luisteren naar elkaar?

Na dit traject hebben we de teamleden afzonderlijk een paar maal begeleid. Waarbij ze gecoacht werden op individuele items en vragen. 

Resultaat: een team dat met ontzettend veel plezier bewust feedback geeft en luistert naar elkaar!

Over de schrijver
Reactie plaatsen