Tijd en/of kwaliteit: welke keuze maak je?
01 december 2015 

Tijd en/of kwaliteit: welke keuze maak je?

Leidinggevenden en medewerkers op afdelingen of in een team, iedereen heeft er wel eens mee te maken: de planning nakomen samen met andere mensen.
Mensen raken daarbij regelmatig in onvoorspelbare acties, tonen emoties en willen graag hun eigen agenda nakomen. Is het mogelijk om alles dan toch efficiënt te plannen?
In het behalen van efficiency ‘met mensen’ speelt de keuze tussen: chronos of kairos. Wat is dat voor keuze?

Efficiency ‘met mensen’: chronos of kairos?

Het hangt ervan af vanuit welk paradigma je te werk gaat.
Chronos komt van het Griekse begrip voor: chronologisch tijdsverloop.
Dit begrip gaat ervan uit dat tijd lineair en ononderbroken is. Elke nieuwe seconde is evenveel waard als de seconde ervoor.
Kairos tijdsverloop is: ‘kwaliteitstijd’.

En jij?
Voer je je werk regelmatig uit vanuit chronos-tijd en zeg je tegen een collega: ‘Ik wil je vragen om a.jb. even naar iemand anders toe te gaan met je probleem. Volgens mijn agenda moet ik over 10 minuten aan mijn volgende taak beginnen.’
Of vul je regelmatig deze 10 minuten vanuit een kairos-paradigma in en besteed je deze tijd door aandachtig te luisteren en advies te geven?

Voor jezelf kun je bijvoorbeeld eens een dag bijhouden of je graag:

  • puur vanuit een chronologisch oogpunt handelt: elke taak moet worden afgehandeld volgens de vooraf opgestelde planning. De agenda gaat strikt voor kwaliteit.
  • handelt vanuit een kairos-paradigma: kwaliteit gaat strikt voor de agenda.

Waarschijnlijk wissel je regelmatig tussen chronos of kairos.

Wanneer je er bewust bij stil gaat staan kan echter het zijn dat je de keuze in tijd / kwaliteit bewust verandert.

Tot slot: efficiency ‘zonder mensen’

Kairos-tijd is niet alleen kwaliteitstijd ‘met mensen’, maar kan natuurlijk ook puur en alleen in taken voorkomen.
Heb je bijvoorbeeld van te voren bedacht dat je vandaag 30 minuten mag besteden aan het schrijven van een rapport en is dit dan eigenlijk nog niet af?
Dan heb je de keuze: overstappen naar de volgende taak (chronos) of verder gaan tot  de kwaliteit van het rapport goed genoeg is (kairos).

Over de schrijver
Reactie plaatsen