8 factoren die stress veroorzaken op de werkvloer
11 maart 2020 

8 factoren die stress veroorzaken op de werkvloer

Stress vanwege de werkdruk?
Wanneer je stress ervaart in het werk dan heeft dat vaak niet alleen met Timemanagement te maken. Overtuigingen over jezelf, over anderen en over allerlei situaties op de werkvloer kunnen een rol spelen. Hoe kun je daarmee omgaan?

Als mensen stress ervaren op het werk komt dat vaak door gedachten die irritatie, boosheid, zorgen of angsten bij hen opwekken. Die gedachten maken hen minder effectief. Ze ervaren daardoor minder plezier in het werk.

Stress en Overtuigingen

Wanneer gedachten vaker door je hoofd gaan, worden ze vastgelegd in je hersenen. Je denkt dan dat ze waar zijn. Het worden dus overtuigingen. Gedachten die je belemmeren worden op den duur belemmerende overtuigingen. Wat voor soort belemmeringen ervaren mensen in hun denken? En wat heeft dit voor gevolg?

Wat moet er allemaal?

Belemmerende overtuigingen op de werkvloer worden gekenmerkt door een eisend karakter van gedachten in je hoofd. En dit veroorzaakt stress. Overtuigingen die belemmeren zijn bijvoorbeeld: ik moet eerlijk behandeld worden; ik moet de controle houden, anderen moeten zich altijd aan hun afspraken houden, ik moet goede resultaten halen anders ben ik fout als mens etc. Er is sprake van ”moeten” in deze gedachten.

Belemmerende eisen
Uit onderzoek blijkt dat 8 belemmerende overtuigingen veelvuldig voorkomen. En dus de oorzaak zijn van stress.
M. Frijters heeft dit in zijn boek De kracht van gedachten op een rij gezet:

 1. Verslaving aan waardering
  Mensen die deze belemmerende gedachten ervaren, zijn altijd op zoek naar manieren waarop anderen hen aardig zullen vinden. De gedachte dat ze kunnen worden afgewezen of afgekeurd maakt ze angstig.
  Ze denken letterlijk dat conflicten en confrontaties niet goed zijn. Die gaan ze uit de weg. Gevolg: ze laten anderen hun gedrag goedkeuren/afkeuren.
  Belemmerende eis en stressfactor:
  Mensen moeten mij aardig vinden, anders kan ik niet goed functioneren.
 2. Zwart-wit denken
  Deze stressfactor betreft zwart-wit-denken. Bijvoorbeeld als volgt: ‘als jij dat doet, waarom zouden we het dan überhaupt nog proberen?’ Of: ‘ik baal ervan dat hij zijn afspraken niet nakomt’. Iemand ervaart het bijvoorbeeld ook als legitiem om een ander persoonlijk iets aan te rekenen. In plaats van alleen het gedrag van de ander te beoordelen.
  Belemmerende eis en stressfactor:
  Andere mensen moeten zich gedragen zoals ik wil, anders zijn zij een slecht persoon en behalen we onze doelen niet.
 3. Het leven moet makkelijk zijn
  Mensen met een laag frustratiegehalte eisen dat de wereld gemakkelijk moet zijn. ‘En nou is het genoeg’ is een uitspraak die mensen met een laag frustratiegehalte vaak doen.
  Belemmerende eis en stressfactor:
  Het leven moet makkelijk zijn, anders is het onrechtvaardig.
 4. Fouten maken is verboden
  Overdreven eis om geen fouten te maken. Falen is mislukken en dat leidt tot angst.
  Belemmerende eis en stressfactor:
  Wat ik doe, dat ben ik. Dus ik moet alles perfect doen om een goed mens te zijn.
 5. Eerlijk en rechtvaardig
  De werkelijkheid niet accepteren zoals hij is en eisen dat de realiteit verandert.
  Belemmerende eis en stressfactor:
  De wereld moet rechtvaardig zijn en iedereen moet zich aan de regels houden, anders voel ik mij onprettig.
 6. Wat niet mag gebeuren!
  Dit gaat over het voorspellen van de toekomst. Soms voorspellen mensen rampen op basis van een gedachte of een gevoel.
  Belemmerende eis en stressfactor:
  Die situatie mag zich niet voordoen en die gedachte of gevoelens mogen niet opspelen om succes te behalen in deze situatie
 7. Wat als…?
  Deze vorm van rampdenken vindt in interactie plaats. Zorgen en angsten worden vaak verkapt in een vraag, bijvoorbeeld ‘Wat doen we als we de deadline niet halen?’ of: ‘Begrijpt iemand hier eigenlijk wel hoe ernstig dit is?’
  Belemmerende eis en stressfactor:
  Ik heb recht op zekerheid. Gebeurtenissen waarbij ik die niet ervaar, die moet ik mijden.
 8. Jezelf kleiner maken dan je bent
  Mensen trekken zich van alles persoonlijk aan en denken bijvoorbeeld: ‘Als ik daar meer tijd in had gestoken was het mij wel gelukt’ of ‘dat doet hij alleen maar zodat ik me beter voel’. Dit werkt kleinerend en leidt tot onzekerheid. De aannames die aan de gedachten ten grondslag liggen zijn niet gecontroleerd en men lijkt wel gedachten van anderen te willen lezen.
  Belemmerende eis en stressfactor:
  De wereld moet zich voordelig aan mij voordoen anders ben ik altijd weer de dupe.

Hoe zijn de 8 factoren die stress veroorzaken te voorkomen?

Belemmerende gedachten en overtuigingen zijn te transformeren .
AKTANT begeleidt sinds 1993 medewerkers, managers en teams die stress willen reduceren.
Het kan gaan om: communicatie, assertiviteit, timemanagement of persoonlijk leiderschap.
Of een mix van deze onderwerpen.

Prioriteiten stellen

Check tijdverslinders


  
Over de schrijver
Reactie plaatsen