Workshops en Coaching voor Teams

Teamworkshops en Teamcoaching bieden veel ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en ervaringen.
Uitgangspunt is altijd positief. We gebruiken de Myers-Briggs Type Indicator. (MBTI-methode).
Dat wil zeggen dat elke deelnemer een vragenlijst invult. Daaruit volgt een persoonlijk psychologisch
profiel.
De profielen van alle deelnemers bij elkaar matchen met kwaliteiten en valkuilen in de samenwerking.


MBTI beschouwt men over de hele wereld als de meest betrouwbare Persoonlijkheidstest.
MBTI is daardoor een instrument dat TOP 500 bedrijven inzetten.

Een aantal voorbeelden van bedrijven en teams waarbij met MBTI door AKTANT is gecoacht:


Ministerie van Justitie
We hebben de verschillende werkstijlen getoetst van een team van 20 medewerkers.
Het team heeft besproken hoe ze hier de vruchten van kunnen plukken in de samenwerking.


Brocacef
Een team van leidinggevenden heeft de training Praktisch Leidinggeven op de werkvloer gevolgd. Deze training is gebaseerd op de ontwikkeling van leiderschapsstijlen op basis van MBTI.

Gemeente Teylingen
Leidinggevende en medewerkers hebben een workshop MBTI gedaan. Doel: de samenwerking
blijven ontwikkelen, ook op de lange termijn.

  • Welke effect heeft mijn werkstijl op anderen?
  • In welke situatie is welk gedrag het meest effectief?
  • Hoe kan ik zelf de samenwerking optimaliseren?
  • Hoe kunnen we elkaar nog meer motiveren en inspireren?


Elver Zorg
Twee teams die elk hun eigen huis met cliënten verzorgen.
De medewerkers hebben hun werkstijlen en de planning gescreend met MBTI.


Staatsbosbeheer
Een groep medewerkers van Staatsbosbeheer heeft samen met de leidinggevende van de ICT afdeling een MBTI workshop gedaan. Afspraken over voortgang in samenwerking en de serviceverlening zijn gemaakt.