MBTI

PROJECTLEIDER M / 36
_______________________________________________________________________

Ik ben  Arbo-coordinator en adviseur. Mijn werkdag is overvol en dat betekent dat ik vaak stress heb ervaren, te hoge werkdruk. De MBTI-coaching heeft me geholpen mijn kwaliteiten beter in zetten. En te focussen op effectief werken. Ik bespaar 1 1/2 uur per dag door mijn werk beter te organiseren.
_______________________________________________________________________

HR-MANAGER  V / 48
_______________________________________________________________________

De persoonlijke MBTI-coaching vind ik heel goed. Ik kijk kritischer naar allerlei zaken en voel me goed in staat op mezelf te reflecteren en daar consequenties aan te verbinden. Door de coaching heb ik geleerd sneller aan te pakken en duidelijkheid te scheppen in gesprekken  met medewerkers.
_______________________________________________________________________

ZORGCOORDINATOR  M / 35
_______________________________________________________________________
De coaching is voor mij heel overtuigend verlopen. Als ik het een cijfer zou geven dan is het een dikke 9.
De organisatie van mijn werk verloopt niet alleen beter. Ook is de samenwerking met collega’s op een hoger plan gekomen. Ik heb in 3 sessies meer geleerd dan in veel andere trainingen. Mijn houding was vaak afwachtend en daar krijg ik stress van. De balans was ver te zoeken en ondertussen wilde ik een grote volgende stap zetten: inhoudelijk specialiseren of de leidinggevende kant op?
De MBTI-coaching confronteerde mij maar liet me in korte tijd ook zien welke stap van nature bij mij past. Ik heb een grote stap gemaakt en werk nu effectiever. Ook ben ik succesvol in functie, assertiviteit en samenwerking.
_______________________________________________________________________

PROJECTMEDEWERKER  V / 57
_______________________________________________________________________

Door de overzichtelijke manier van gesprekken voeren heeft de MBTI mij vooral geholpen om e.e.a. op een rijtje te zetten. Ik heb nu voldoende handvatten om mijn werk planmatiger aan te pakken. Iets wat ik van nature heel lastig vindt. Inmiddels is mijn werkdag veel effectiever, ik bespaar elke dag 1 uur. De vergaderingen met collega’s kan ik veel beter vormgeven en dat waardeer ik zeer. Mijn collega’s trouwens ook!
_______________________________________________________________________

STUDENT  M / 21
_______________________________________________________________________

Mijn studie Bedrijfskunde had ik onderbroken omdat ik me niet geschikt vond voor de beroepen die daarbij passen. Met de coaching in MBTI en beroepentest die daarbij hoort heb ik snel kunnen besluiten om een hele andere studie op te pakken!
_______________________________________________________________________

TEAMLEIDER ARBEIDSVOORWAARDEN EN SOCIAAL BELEID  M / 31
_______________________________________________________________________

Vanwege de hoge werkdruk raakte ik regelmatig gefrustreerd. Daarom wilde ik goed kijken naar mijn eigen manier van werken. Kon daar verbetering in? En zo ja: op welke vlakken? Ook had ik persoonlijke vragen over assertiviteit en samenwerken. Al deze vragen zijn in de MBTI-coaching aan de orde gekomen. En ik heb nu een werkdag die me voldoening geeft!
_______________________________________________________________________