Page content

Opdrachtgevers vanaf 1993

Meer dan 200 Opdrachtgevers zijn onze grootste inspiratiebronnen.
Om een helder overzicht te geven hebben we de opdrachtgevers ingedeeld naar sector:

Overheid, Banken/Financiële dienstverlening, Profit, Zorg, Onderwijs en Welzijn, Woningbouw

Overheid

 • Brandweer Amsterdam Amstelland
 • Dienst Landelijk Gebied
 • Douane
 • Gemeente Amsterdam, Gemeente Wageningen,
  Gemeente Leerdam, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Zwolle,
  Gemeente Teylingen, Gemeente Midden Drenthe, Gemeente IJsselstein,
  Gemeente Alphen aan de Rijn e.a.
 • Laser Diemen
 • Milieudefensie
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Economische zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nationaal Luchtvaart en Ruimtelaboratorium
 • Waterleiding Maatschappij Gelderland
 • Plantenziektekundige Dienst Wageningen
 • Politie Regio Utrecht
 • ProRail
 • Provincie Zeeland
 • Rijksgebouwendienst
 • ROI
 • SKAL
 • Staatsbosbeheer
 • Syntens
 • TNT
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
 • Waterleiding Mij. Gelderland
 • e.a.

Banken / Financiële dienstverlening

 • ABN-Amro
 • Brink
 • Citybank
 • De Nederlandsche Bank
 • Equens
 • IMC
 • ING
 • KPMG
 • Lage Landen Lease Mij.
 • Rabobank
 • e.a.

Profit

 • ABU
 • Brocacef
 • DSM / Gist Brocades
 • Emerson Process Management
 • Fairtrade
 • GDF Suez
 • Growing Minds
 • Intergamma
 • Nutricia
 • Nysingh
 • SDU
 • SIC Computers
 • Shell
 • Samas
 • Telegraaf
 • Thales
 • Vodafone
 • Xerox
 • XTilton
 • e.a.

Zorg

 • Altrecht
 • AMC
 • Arkin
 • Blauwe Dik-Dik
 • Bouman GGZ
 • Caranthe groep
 • De Kraanvogel
 • Fatima
 • Frionzorg
 • Fysiotherapeutisch Centrum Nijmegen
 • Fysiotherapie Rheden
 • GGD Amsterdam
 • JGZ
 • Lisidunahof
 • Nationale Zorg Groep
 • Novarum
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
 • St. Pleegzorg Overijssel
 • Ursula
 • Valent RDB
 • Vecht en IJssel
 • e.a.

Onderwijs en Welzijn

 • Doenja Dienstverlening
 • Fietsersbond
 • GITP
 • Hestia
 • Mens De Bilt
 • ROC Noorderpoortcollege
 • ROI
 • Savantis
 • SBBO
 • SBK
 • Technische Universiteit Delft
 • Universiteit van Amsterdam
 • Utrechts Centrum voor de Kunsten
 • Vrije Universiteit
 • Werkartaal
 • WUR
 • e.a.

Woningbouw

 • Alliantie
 • Mitros
 • Nationaal Centrum Duurzaam Bouwen
 • Najou
 • Vivare
 • Woningbouwvereniging Kollumerland
 • Woningstichting Dantumadeel
 • Woningbouwvereniging Patrimonium Dantumadeel
 • e.a.

 Meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek?

Bel Els van Maurik, 030-6963204 of vul ons contactformulier in.