Page content

MBTI Reacties van deelnemers

MBTI op de werkvloer

De MBTI-coaching was voor mij een eye-opener. Ik snapte opeens waarom de gesprekken over projectplanning met een collega niet goed liepen. Dat was frustrerend want op een persoonlijk niveau was de samenwerking prettig maar in de onderlinge communicatie verliep het vaak stroef. Nu hebben zowel mijn collega als ik onze benadering veranderd en kunnen we veel beter met elkaar overweg. Daardoor hebben we een betere samenwerking en betere projectplanning.

Saskia Kluit Teamhoofd Publiciteit en Marketing Fietsersbond

Ik ben me er bewust van geworden hoe belangrijk het is om expliciet aandacht voor processen en achtergronden te vragen. En ik ben me er bewust van geworden hoe belangrijk het is om me uit te spreken over het belang van andermans bijdrage. Ik ervaar dus meer wisselwerking op het moment dat ik daar expliciet in ben.

Jolle Hoogland, opleidingsmanager Frion

Onze klanten vertellen dat deelnemers met MBTI een grote stap maken in hun persoonlijke effectiviteit. Een stap die blijvend is vanwege de directe vertaalslag naar de praktijk. Resultaat van MBTI: samenwerken gaat soepel, kwaliteit van communicatie, besluitvorming en planning gaat omhoog, delegeren is makkelijker en resultaatgerichter, er worden meer resultaten geboekt, tijdwinst, effectief leiderschap, persoonlijke effectiviteit en samenwerking groeien meetbaar.