Page content

Clean Desk werken voor vaste plek of flexplek

crkbo_instelling_150x150De Clean Desktraining staat hoog aangeschreven bij bedrijven en organisaties die een efficient werkproces willen realiseren. Tijd- en kostenbesparing zijn het gevlg, evenals minder werkdruk. En vooral, meer bewustzijn van de wijze van organiseren en ordenen van het werk.

Resultaat van de training Clean Desk

  • Persoonlijke werkwijze optimaal afgestemd op Vaste plek, Flexplek of Het Nieuwe Werken.
  • Papieren archieven opgeheven of beperkt.
  • Digitale opslag voor en door elke medewerker optimaal.
  • E-mailindeling, follow up en beheer zijn voor de medewerkers met gemak te beheren.
  • Taakbeheer en planning zijn optimaal aangepast aan de functie en de plek.
  • 1 uur tijdsbesparing per dag / per medewerker, minder werkdruk.
  • Kostenbesparing voor het bedrijf: 5 uur per week per medewerker.

Inhoud

* Werken op basis van Clean Desk/Timemanagement.
Dit betekent planmatig werken & goed ordenen.
* Met gemak E-mail, papieren en digitale documenten ordenen.
* Belangrijke taken (digitaal) in het oog houden.
* Timemanagement in het kader van Clean Desk
* Effectieve werkwijze voor elke medewerker ontwikkelen.

Hoe kan men optimaal werken met Clean Desk?

Met Clean Desk werken vraagt een alerte attitude van de kantoormedewerker.
Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt, ze boeken direct resultaat en dit maakt
het werken met Clean Desk makkelijk en plezierig voor elke medewerker.

Voor wie?

Medewerkers op alle niveaus.
Er zijn daarnaast varianten beschikbaar voor teams en afdelingen en voor verschillende functieniveaus.

Hoe werken met Clean Desk?

Met bewezen praktische methoden kan elke medewerker zijn of haar persoonlijke werkproces aanpassen aan Clean Desk.
De meeste medewerkers zijn goed opgeleid om met plezier hun vak uit te oefenen. Zij hebben echter niet altijd geleerd om doelmatig te ordenen en bewust te plannen. Met Clean Desk werken verliezen ze minder tijd of boeten ze minder in op resultaten.

Wat betekent het werken met Clean Desk?
Tijdverslindende zaken, die te maken hebben met het ordenen en wegwerken
van informatie zitten minder in de weg. In het kader van Clean Desk is het voor medewerkers nog meer nodig doelmatig om te gaan met de dagelijkse informatiestroom. Daardoor kan men de prioriteiten in het werk beter aangeven en inplannen. Evenals de benodigde samenwerking, de ruimte en de voorzieningen.

Clean Desk in uw bedrijf

De training Clean Desk is een praktische en plezierige manier om het werk gedaan te krijgen.
Deze mix van training en coaching is gebaseerd op de uitgangspunten van Stephen Covey.
Dit betekent dat de persoonlijke insteek van elke deelnemer de basis vormt voor het vormgeven van een werkdag naar tevredenheid. De training bestaat uit een of twee korte en interactieve bijeenkomsten. In uw eigen bedrijf. De coach behandelt de filosofie die uitgaat van optimale persoonlijke effectiviteit. U maakt in deze training uw eigen Persoonlijk Effectiviteit Plan.

Persoonlijke begeleiding 
Een tot vier keer persoonlijke begeleiding na afloop is mogelijk. Hulp bij het halen van de doelen in het Plan voor deelnemers die dit wensen. Deze begeleiding is niet verplicht en kan in de offerte worden meegenomen.

Tarieven
Vanaf 750 voor een hele groep / per dagdeel.