Page content

MBTI-workshop voor TOP-Team

AKTANT is gecertificeerd voor MBTI
en heeft het keurmerk van het CRKBO.
Het aanbod is vrij van BTW
mbti_logo

Vraag informatie over uw eigen TOP-Teamworkshop aan.
Met de officieel gecertificeerde MBTI-vragenlijst en rapport.
Bel 030 6963204 voor informatie.
Of vul het Contactformulier in zodat
we u snel kunnen informeren.

Doel: Een Team dat succesvol & soepel samenwerkt

Inhoud

Een praktische en positieve Teamaanpak op de werkvloer.
Focus: duidelijke werkwijze & communicatie van het Team.

Voorbeelden van toepassing bij relaties

Bent u Teammanager?

Check direct MBTI Tips voor de Teammanager

METHODE VOOR IEDEREEN

We gebruiken de Myers-Briggs methode (MBTI).
Deze methode biedt inzicht in je eigen werkstijl en in de werkstijl van je Team op basis van 4 kenmerken.
De praktische methode wordt wereldwijd gebruikt en kan door elk Team worden ingezet.

Stelt uw Team zich weleens de vraag:

Waarom werkt het ene team goed samen en kent het andere team allerlei moeilijkheden?

Waarom zet het ene teamlid eerder de hakken in het zand en is het andere teamlid erg flexibel?
Het heeft allemaal te maken met gedragsstijlen en de invloed daarvan op anderen.
Hoe kun je samen zorgen dat elk teamlid het beste functioneert?
Deze workshop is een goed en praktisch antwoord daarop.

Duur
Varieert: vanaf 1 tot 4 dagdelen

Plaats
In Company

GRATIS MBTI®-Teamprofiel

Elke deelnemer vult een vragenlijst in en krijgt een uniek Persoonlijk Profielrapport.
De MBTI is gebaseerd op de inzichten van Carl Jung. Menselijk gedrag is door hem geanalyseerd op een manier die iedereen aanspreekt.

Resultaat voor uw Team

De persoonlijke profielen van teamleden leiden samen tot een speciaal Teamprofiel.

Het Team communiceert soepeler en de teamleden begrijpen elkaars werkstijl beter.

Gevolg: beter resultaat en met plezier blijven samenwerken.

Waarom bouwen aan een succesvol team op basis van de MBTI-workshop?
De MBTI-workshop bevordert reflectie op de persoonlijke manier van werken en die van het Team.
Reflectie is nodig om successen te kunnen boeken.
Op basis van reflectie kan een Team acties ondernemen die bijdragen aan het eigen succes.

MET MBTI EENVOUDIG SUCCESSEN VOORTZETTEN

Een Team slaagt er beter in de successen voort te zetten wanneer het gebruik maakt van MBTI.
Ook is het beter in staat om belemmeringen te bespreken en te verminderen.

Je kunt zo’n Team herkennen aan duidelijke feedback en focus.
Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen en hulp of steun wordt gevraagd en aangeboden.