Page content

Belbin Teamrollen / voor een goed Teamklimaat!

Belbin Teamrollen / voor een goed Teamklimaat!

Wanneer in een sport een bepaalde speler de meeste goals scoort en een andere speler voorwerk doet, spreken we van sterk teamwerk.
Zo sterk kan uw team op het werk ook functioneren.
Welke speciale kwaliteiten hebben medewerkers? Wat betekent dat voor het team?
Hoe kan het team bewust gebruik maken van ieders teamrol? Meredith Belbin heeft 9 teamrollen benoemd op basis van jarenlang onderzoek.
Wereldwijd wordt zijn methode van teamrolmanagement ingezet.

Inhoud van Belbin Teamrolmanagement

De methodiek is gericht op directe toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Met ondersteuning van noodzakelijke kennis van de 9 teamrollen.
Interactiviteit en eigen casuïstiek zijn belangrijke kenmerken van de workshop.

 • Welke teamrol vervult ieder teamlid?
 • Andermans rol begrijpen en waarderen.
 • Samenwerken, communiceren en luisteren.
 • Aanzetten tot eventuele veranderingen/verbeteringen.

De deelnemers van de workshop zullen (verborgen) kwaliteiten erkennen.
En weten hoe ze die in hun team kunnen gebruiken.
Het betreft hier functionele teams: medewerkers die met elkaar taken verrichten.

Duur van Belbin Teamrolmanagement

De workshop duurt 1 of 2 dagdelen.

Competenties

Deelnemers werken in deze workshop aan de volgende competenties:

 • Samenwerken.
 • Prestatiemotivatie.
  De deelnemers doen vooraf via de mail een test om de teamrol te bepalen.

Resultaat van Belbin Teamrolmanagement

 • Inzicht in de verschillende teamrollen volgens de methode van Belbin.
 • De invloed van de rollen op de samenwerking.
 • Inzicht in de mogelijkheden voor (meer) effectiviteit van het team.
 • (Meer) bereidheid tot het geven, vragen en ontvangen van constructieve feedback.
 • Verbeteren van competenties in een groep: vergaderen, afspraken maken en initiatief nemen,
 • Motivatie om met het team optimale resultaten te halen

Voor wie is de Belbin methode geschikt?

Teams, afdelingen of groepen die effectiever, slagvaardiger en teamgerichter willen samenwerken.