Over AKTANT

Page content

Over AKTANT

crkbo_instelling_150x150AKTANT heeft het Keurmerk voor Kwaliteit van het CRKBO en werkt BTW-vrij.

 

AKTANT is in 1993 gestart met het aanbieden van workshops Persoonlijke Effectiviteit bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Daarnaast bieden we al die jaren wereldwijd bekende efficiency-programma's voor kantoormedewerkers. Op de vaste plek of de flexplek.

Deze programma's boeken altijd groot succes. Met name door de meetbare resultaten (qua tijd en kosten) die volgen op intensieve persoonlijke begeleiding.

De vertaling naar de praktijk weegt zwaar.

Visie op Persoonlijke Ontwikkeling

In onze visie is het belangrijk dat groei en ontwikkeling aansluit bij het individu.
We gaan daarom niet uit van een gemiddeld kennis -of ervaringsniveau.
Het rendement van de training of coaching is groter wanneer de deelnemer zich kan blijven richten op hetgeen belangrijk is voor hemzelf of haarzelf.
En wanneer de deelnemer direct een koppeling maakt naar de praktijk.

Praktisch & een luisterend oor

We plaatsen korte termijn vragen in een lange termijn perspectief van de
organisaties waar we voor werken. Implementeren kunnen we niet in ons eentje.
Dat doen we samen met onze klanten.

Er is ruim aandacht voor de deelnemer en (indien gewenst) 1 op 1 begeleiding. 
Volgens onze klanten hebben we een uitstekend luisterend oor.

Onze missie

We geloven in menselijk kapitaal als drijvende kracht van organisaties.
AKTANT Academy is een professionele en inspirerende bijdrage aan organisaties die de ontwikkeling en persoonlijke groei van medewerkers hoog in hun vaandel hebben staan.
We staan ervoor dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun leertraject.
Samen met de opdrachtgever doorbreken we problemen en moeilijk oplosbare situaties.

Ons commitment

We dagen medewerkers in organisaties uit om hun vaste rollen en gedachtenpatronen los te laten.
Beperkende overtuigingen en blokkades onderscheiden we samen met hen.
Gevolg van onze werkwijze is dat medewerkers krachtig leiderschap nemen in hun werk.
Zij realiseren nieuwe doelen op basis van SMART.

Onze waarden

Integriteit, teamwork en professionaliteit - ervaart u direct en bij elk contact.

Omdat we een gevarieerd en flexibel aanbod hebben, kunnen we prima voorzien in individuele behoeftes, teamwensen of organisatie-brede oplossingen. Daarbij maakt het niet uit of werknemers mobiel werken of niet. Dat maakt dat onze Coaching en Training optimaal impact en rendement hebben. 

Informeren naar mogelijkheden?
Bel met Els van Maurik / opleidingsadviseur / 030 6963204

pasfoto Els

AKTANT gelooft in leerervaringen die de deelnemer raken, meenemen in een persoonlijke beleving en verder brengen in ontwikkeling.

AKTANT gelooft in inspirerende praktische leerervaringen die bekrachtigen.

We hebben juist daarom de ambitie om de werkomgeving en de wens van de klant als start van de dienstverlening te beschouwen