headershadow

Page content

Clean Desk werken voor vaste plek of flexplek

Wilt u een vrijblijvende presentatie aanvragen voor uw bedrijf?
Laat het ons weten: 030 6963204 of mailĀ  ons uw vraag over Clean Desk.

Met de Clean Desktraining trainen en coachen we medewerkers van bedrijven die een
efficient werkproces willen realiseren. Tijd- en kostenbesparing zijn het gevolg, evenals
minder werkdruk.

Resultaat van de training Clean Desk

  • Persoonlijke werkwijze optimaal afgestemd op Vaste plek, Flexplek of Het Nieuwe Werken.
  • Papieren archieven opgeheven of beperkt.
  • Digitale opslag voor en door elke medewerker optimaal.
  • E-mailindeling, follow up en beheer zijn voor de medewerkers met gemak te beheren.
  • Taakbeheer en planning zijn optimaal aangepast aan de functie en de plek.
  • 1 uur tijdsbesparing per dag / per medewerker, minder werkdruk.
  • Kostenbesparing voor het bedrijf: 5 uur per week per medewerker.

Inhoud

* Werken op basis van Clean Desk/Timemanagement.
Dit betekent planmatig werken & goed ordenen.
* Met gemak E-mail, papieren en digitale documenten ordenen.
* Belangrijke taken (digitaal) in het oog houden.
* Timemanagement in het kader van Clean Desk
* Effectieve werkwijze voor elke medewerker ontwikkelen.

Hoe kan men optimaal werken met Clean Desk?

Met Clean Desk werken vraagt een alerte attitude van de kantoormedewerker.
Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt, ze boeken direct resultaat en dit maakt
het werken met Clean Desk makkelijk en plezierig voor elke medewerker.

Voor wie?

Medewerkers op alle niveaus.
Er zijn daarnaast varianten beschikbaar voor teams en afdelingen en voor verschillende
functieniveaus.

Hoe werken met Clean Desk?

Met bewezen praktische methoden kan elke medewerker zijn of haar persoonlijke werkproces
aanpassen aan Clean Desk.
De meeste medewerkers zijn goed opgeleid om met plezier hun vak uit te oefenen.
Zij hebben echter niet altijd geleerd om doelmatig te ordenen en bewust te plannen.
Met Clean Desk werken verliezen ze minder tijd of boeten ze minder in op resultaten.
Hoe komt dat? Tijdverslindende zaken, die te maken hebben met het ordenen en wegwerken
van informatie zitten hen minde rin de weg. In het kader van Clean Desk is het voor medewerkers
nl. handig om doelmatig te leren omgaan met de informatie die op hen afkomt.
Daardoor kunnen ze de prioriteiten in het werk ook beter aangeven en inplannen.

Clean Desk in uw bedrijf

De training Clean Desk is een praktische en plezierige manier om het werk gedaan te krijgen.
Deze mix van training en coaching is gebaseerd op de uitgangspunten van Stephen Covey.
Dit betekent dat de persoonlijke insteek van elke deelnemer de basis vormt voor het
vormgeven van een werkdag naar tevredenheid. De training bestaat uit een of twee korte
en interactieve bijeenkomsten. In uw eigen bedrijf. De coach behandelt de filosofie die
uitgaat van optimale persoonlijke effectiviteit. U maakt in deze training uw eigen
Persoonlijk Effectiviteit Plan.