headershadow

Page content

Clean Desk / Timemanagement

Meer dan 3500 deelnemers zijn u voorgegaan

op basis van uw planningsprofiel en de filosofie van Stephen Covey

Geschikt voor Vaste Plek, Flexplek, Het Nieuwe Werken

Een stap verder dan routinematig werken en een stap verder dan agenda
indelen: implementeren van een doelmatige,
geconcentreerde werkwijze die bij u past. Haal zoveel mogelijk winst uit de
nieuwe manier van werken.
In 3 stappen reorganiseert u uw persoonlijke werkwijze.

Startdata:

    20 januari INSCHRIJVEN

    10 maart  INSCHRIJVEN

Duur: 1 dag training van 9.30 - 16.15 uur.

Plus: 2 uur begeleiding aan het bureau of op een andere locatie.
Deelnamekosten: € 675 BTW-vrij voor bedrijven.
Korting: bij deelname van meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf krijgt u 5% korting per deelnemer.
Plaats: hotel Park Plaza, Westplein 50, Utrecht (naast Centr. Station)
Aantal deelnemers: max. 8

Herkent u zich in 1 of meer situaties?

 • u wilt uw werk beter plannen en organiseren
 • u wilt uw kwaliteiten in uw werk meer naar voren laten komen
 • u werkt met digitale of papieren stapels i.p.v. geordende documenten
 • de agenda is niet op orde, het overzicht mist
 • de mail is rommelig, de inbox vaak vol
 • de werkdruk is hoog: uw wilt niet meer het gevoel hebben dat u achter de zaken aanloopt
 • optioneel: u wilt goed geordend werken op de Flexplek
 • optioneel: Het Nieuwe Werken wilt u goed vormgeven
 • u wilt beter prioriteiten stellen i.p.v. u te laten leiden door de waan van de dag

Deze situaties kunt u oplossen met de werkwijze die wordt aangereikt in
de training: Clean Desk werken / Timemanagement

Resultaat van deze praktijkgerichte mix tussen training en coaching:

 • per dag 1 uur tijd besparen door uw eigen Planningsprofiel bewust te gebruiken
 • routines gebruiken om doelmatig en goed geordend te werken
 • uw Persoonlijke Profiel geeft inzicht in uw werkstijl. Dit gebruikt u om uw
 • communicatie en planning te versterken en te verrijken.
 • mailbox ordenen + follow ups sorteren; alle digitale en papieren info. geordend
 • agenda op orde hebben en houden

PROGRAMMA
Stap 1 De intake-fase

De trainer stuurt u een intakeformulier via de mail. Uw doelstellingen en wensen staan
hierbij centraal.
Deze vragenlijsten maken uw persoonlijke ontwikkelpunten en valkuilen in uw huidige
werkwijze DIRECT helder.
U krijgt een Persoonlijk Stappenplan aangereikt om uw werkstijl te helpen ontwikkelen.

Stap 2 Open Training in Utrecht

Ochtend: 09.30 – 12.15 uur

Geordend werken geeft goede resultaten en meer rust in het hoofd

 • We gebruiken de uitgangspunten van de wereldwijd bekende timemanagementtrainer
  Stephen Covey. Stephen Covey heeft een heldere kijk op een effectieve werkwijze die
  veel voldoening en goede resultaten oplevert.
 • Met gemak informatie ordenen en opvolgen.
 • Uw mail goed ordenen en follow up acties beheren.
 • Combineren van mail, takenlijst en agenda.

Lunch: 12.15 – 13.15 uur

Middag: 13.15 - 16.15 uur

Werkplanning op basis van principes van Stephen Covey en MBTI.

 • Hoe stelt u prioriteiten die passen bij uw functie, werkomgeving en
  MBTI-planningsprofiel?
 • Timemanagement in relatie tot persoonlijk tijdbeheer en persoonlijk leiderschap,
  urgentie loslaten en uw verschillende rollen op het werk versterken.
 • Agenda-indeling waarin uw planning niet ‘omver kan vallen’. Dit in combinatie
  met uw eigen planningsprofiel. Persoonlijke valkuilen en ontwikkelpunten bij
  het plannen.
 • Uw Persoonlijk Stappenplan maken: optimaal werken en plannen.

Stap 3 Individuele coaching

 • De trainer gaat 2 uur met u persoonlijk aan de slag op uw werkplek of op uw flexplek.
 • U krijgt 2 keer telefonische coaching.

Stap 4 U vult de evaluatie in
U vult de evaluatie in en maakt samen met de trainer uw eigen actieplan compleet,
uw aanpak voor de toekomst.

De training is geschikt voor

Vaste Plek
Het werk op een vaste plek beter ordenen en doelmatiger plannen
Ondoelmatig werken ombuigen naar een effectieve werkwijze

Flexplek
De werkwijze optimaal afstemmen op het werken op een flexplek

Het Nieuwe Werken
De werkwijze in het kader van het Nieuwe Werken optimaal vormgeven

Verhuizing
De verhuizing aangrijpen om het bedrijf of de afdeling optimaal voor te bereiden op een doelmatige manier van werken